peida

آخرین اخبار در مورد باغ قلهک

فارس من| درخواست مردم برای بازپس‌گیری باغ قلهک

عده‌ای از کاربران فارس من با تشکیل کمپینی خواستار بازگرداندن باغ قلهک از دولت انگلیس شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، عده‌ای از کاربران فارس من با تشکیل کمپینی خواستار بازگرداندن باغ قلهک از دولت انگلیس شدند. در این کمپین آمده است: «باغ قلهک که در حال حاضر در اختیار انگلیس می‌باشد، در اواخر دوره قاجار بصورت اجاره‌ای در اختیار آن‌ها قرار داده شده است و در دوره رضاخان پهلو ...